Ръководство за начинаещите в BDSM

 

    Това е  текст, който пиша  за  жени,  които  искат да научат нещичко относно BDSM и Доминиращо/Починените
 роли.  Въпреки, че в текста  разглеждам  нещата  предимно  от страна  на  връзка  между две жени, то държа да се
 знае, че почти  всичко е унисексуално, и се отнася  както  към  любовта  между  две  жени,  така  и  към  любовта
 между двама  мъже или между  мъж и жена. Нещата описани  долу, не са мой опит в
BDSM, където си признавам
 само  първи  плахи стъпки  лично аз... но  съм  събрала  доста  материали, от  които ще се опитам да спретна  нещо
 свързано. Това  не е призив към практикуване  на този  вид  любов  и  отношения... не е и моя подкрепа за жените
 практикуващи го. Не казвам, дали го харесвам и одобрявам  или не... защото още не съм наясно с отношението си.
 Това тук е просто  обяснения  за  тези,  които искат  да научат  нещичко  по  въпроса,  които  са  заинтересувани и
 любопитни, или които си фантазират за това, но не знаят как и откъде да започнат
.

    Доминиране и  Подчинение ( Dominance  and  Submission - D/S )  е  алтернативна  връзка  между  две  партньорки,
 в  която  Доминиращата   партнорка   контролира   постъпките,   чувствата,   емоциите   и   желанията  на  своята
 Доминирана  партньорка
.  В тази  връзка  не  винаги, и не  задължително  има  наличие  на сексуални отношения.
 Това е по-скоро акт на съблазняване. Доминиращата жена привлича чувствата на Доминираната със своята сила,
 която излъчва и упражнява. Доминираната  пък от своя страна  привлича  Доминиращата със своето покорство и
 изпълнителност. Много често и секса се намесва в тези отношения  на  този  етап,  но тук аз  повече  искам  да  се
 спра на личностните отношения, а не толкова на сексуалните техники.

Ръководство за начинаещи     В  една двойка  ролите  са  почти  незаменими  и  трудно  се  обръщат.  Тези  отношения  на
 Доминираща  и  Доминирана,  са  между  две  напълно  зрели  жени, по  собствено  желание и
 на двете, които  са  приели  разумно  и  доброволно  развитието на техните отношения в тази
 посока.  Има  постигнато  съгласие, че  едната   партньорка  ще  поеме   доминиращата   роля
 и  ще  контролира  всичко,  докато  другата   партньорка  ще  заеме  подчинената  роля  и  ще
 бъде  контролирана. Както  във  всички  други  връзки  между  двама  човека, и  тук улицата
 на  отношенията  е  двупосочна,  макар  и  отстрани  погледнато  да  не  е  така  и  желанията
 на   подчинената   партньорка   да   не   са   видимо от  значение.  Доминиращата  партньорка
 също трябва да се съобразва с желанията  и  чувствата  на доминираната, за да не се изродят
 тези  отношения.  В  тази  връзка  и  двете  жени...  и  доминиращата  и  доминираната... имат
 нужда една от друга  за  да  задоволят  своите  потребности  и  нужди. И въпреки,
че едната е
 доминираща,  а  другата   доминирана,   всяка   от   тях   има   свои   специфични  потребности,  и  трябва  да  бъде
 удовлетворена, въпреки  различието  на  начините  за постигане на тази удовлетвореност. За да не стане като във
 вица  за  мазохиста  и  садиста, където  мазохиста се помолил  на садиста “Моля те, мъчи ме, бий ме, унижи ме!”,
 а  садиста  отговорил  “Няяяямааа!” Всяка  от  партньорките  трябва  да  получи  своята  част  от  удоволствието.
 Нуждите и изискванията на всяка отделна двойка са специфични, но все пак има  някои общи  нещица и правила
 които са универсални и на тях искам да опитам да се спра
.


    Основни понятия


    Участничките


    Ролите на Доминиращата и Доминираната


    Награди и наказания


    Връзване (Bondage)


    Техники за обездвижване (Bondage)


   
Възпитателни методи


    Възпитателни техники


    Допълнителна информация

    Ами това е за сега. BDSM не е точно игра и не е извращение  или  перверзия.  Всичко е една  своеобразна  борба
 за Любов. Аз  често  бях  чувала  за 
BDSM  и  дори  познавах  жени, имащи  такава  връзка... но  всъщност  никога
 преди да се заема  да  разучавам  повече  относно
BDSM не се бях замисляла, че не  знам  нищо конкретно за тези
 отношения. Разбира се няма да споделям как се отрази  всичко  върху собствения ми интимен живот, но искам да
 съм уверена, че след като сте прочели всичко това, сте наясно вече, и разбирате, че Доминирането не се състои в
 налагане  на  наказания и в раздаване  на  заповеди. Доминирането е вид  Любов. Също така и Подчинението не е
 безмислено  изпълняване на прищевките на доминиращата  личност, а една скъпоценна  придобивка  в живота на
 Доминиращата, и ценен дар.  Този  вид  връзка  не е подходяща за всяка  двойка, но има двойки, за които тя внася
 смисъл и много ценност във връзката им.

    Благодаря на всички, които бяха  така добри да споделят с мен своя опит в BDSM, и да ми посочат безбройните
 ми  първоначални  грешки. Благодаря  на Нюзгрупите и Клубовете и хората в тях, които имаха търпението да ми
 обясняват едно и също по няколко пъти. Признателна съм...!

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 bdsm   главна