BDSМ - Емблемата

 

Емблемата  на  BDSM  е  създадена  през  1995 г.  от    специално  за използване в Интернет,  и  може  да  се  ползва   безплатно  от  всички  образователни  и  некомерсиални  сайтове третиращи BDSM проблемите, отношенията и/или свързани с BDSM общността. По-късно през 1997 година, излиза и обяснителния текст към нея.

В  BDSM  емблемата  няма  очевидни  и  ясно  насочващи  символи,  защото е била създадена преди
 всичко  като  енигматичен  символ.  Изработена  като  значка  или  някакво  бижу,  или  медалион, задължително
 от  небоядисан  метал, емблемата се носи  от  много  практикуващи
  BDSM  в  реалния  живот, като външен знак,
 незабележим  и  неразгадаем от "непосветените" и представлява  едно намигване към "посветените". Скритите
 в емблемата символи обаче, са пълни със съдържание и значения.

    Трите  неща  вътре - не  знам  как  да  ги нарека - три еднакви фигурки в средата на кръга, представляват трите
 вариации  в
BDSM. Те са B&D D&S S&M – това е едно от  символизиращите  значения... ако още  не  сте прочели
 какво означават съкращенията
B&D D&S S&M – прочетете ТУК
    Второто  символче,  което  откриваме  тук,  е  трите  закона  в
  BDSM  отношенията:  Безопасност,  Разумност  и
 Взаимност.  Това  означавали  трите  точици  вътре  в  трите фигурки. Понеже
BDSM е по-малко игра, отколкото
 вид  любов и сексуална  активност, в  която  са  намесени  повече  от  един  човек, то  тези  точици  символизират
 нетърпимостта  към  всякакъв  вид  индивидуализъм   вътре  в  контекста  на
  BDSM  отношенията.  Въпреки  че
 думите “взаимност” и “пълноценност” са термини, които са индивидуални качества присъщи или не на отделния
 човек, то те са  много  нужни  за  една  пълноценна 
BDSM  връзка и  едно  наистина  пълноценно преживяване за
 всеки от партньорите.
BDSM не може да се практикува индивидуално... от сам човек...

    Еднаквостта  на  формата  на  тези  три  символа  с  формата  и  вида  на  символите  на  Ин-Ян,  не  е  случайно.
 Закръглените  очертания  на  Ин и Ян  сливащи  се  едно  с  друго, представляват  символизиране  на  размитите и
 смътни  граници  между  началото  на едното и края на другото, така и в
BDSM емблемата, тези размити граници
 между  трите  подобни на Ин и Ян  символа  представляват  това  неясно, преплетено и смътно разделение между
 
B&D, D&S, и S&M вариантите.

    Металическият  цвят  на  емблемата,  и  това, че  медальоните с тази емблема се изработват само от неоцветен
 метал,  означават   веригите   и   оковите,  използвани   много   широко   в 
BDSM  отношенията.   На  робството  и
 слугинството,  на  господството  и  владичеството.  Очертанията  на  символите  само  в черен цвят, символизира
 тържеството на контролируемата тъмна страна на
  BDSM  сексуалността. Закръглените очертания на тези линии
 сами  по  себе  си, извън  закръглеността  на  фигурите,  които  изобразяват, та закръглеността на самите черти се
 разглеждат  като   стилизирано   обрисуване  на  камшичната  форма  по  време  на  замах...  а  също  така  и  ръка,
 извършваща движение "замах",  за еротичен, чувствен
spanking (бичуване, или шляпване). Целия кръг, затварящ
 фигурите в себе си, представлява  символ  на  едно  огромно  единство  на  всичко  описано дотук и единството на
 общността, която практикува и защитава  идеите  на
  BDSM  любовта. Това е, което знам по въпроса... Ако някой
 знае повече.. да ми пише – ще го добавя...

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

  bdsm   главна