Какви качества трябва да притежава добрата Доминираща...

 
Това
са няколко подсказки, какви качества трябва да притежава Доминиращата:

     Самоконтрол
 Преди
  всичко, добрата Доминираща трябва  винаги да има  перфектен  самоконтрол. Да не говори  гръмки фрази
 и да не беснее в
невъздържани  нервни  кризи.  И  никога  да  не  наказва  ядосана!!! Когато се ядоса, тя трябва да
 излезне
  навън  докато
  се  успокои  и  премисли  нещата. В края на краищата как може Доминиращата да иска да
 контролира Доминираната, ако не може да контролира себе си?! 

    
Творчество
 Добрата
  Доминираща  трябва  да  отделя  време,  да  полага усилия и да влага творчество за да подготви сцената
 и атмосферата 
за  игра. Това е нейно  задължение. Тя  не  трябва да се  задоволява  да  играе  една  и  съща  сцена
 постоянно
, и трябва винаги да е изпълнена с нови и нови идеи.

Добрата доминираща
    Човечност
 Най-добрите
Доминиращи  никога не забравят факта, че и те са хора :-)
 Тя 
трябва  да  е  наясно, че  понеже  също  е  човек,  то  и  тя самата не
 е безгрешна и  да  умее  да  се  извини  и 
да  поправи  грешката,  когато
 съзнава,  че  е
  допуснала   такава.  От  друга  страна,  и  Доминираната
 
допуска   грешки    също,  и   бива   наказвана  за   тях. Така  че когато
 
Доминиращата допусне грешка - трябва да  може да си го признае поне.

    
Състрадание
 Добрата
Доминираща е  състрадателна.  Тя се  грижи за Доминираната,
 
отделя  време  за  да  я  изслуша, да разбере  проблемите й, и да покаже
 съпричастност 
към
  тях.  Доминиращата  не  трябва  да  е себична и да
 живее с мисълта,
че света се върти около нея и проблемите на другите не са нейна работа.

    
Техника
 Добрата
Доминираща винаги трябва да се стреми  да  подобрява техниката си в BDSM игричките. Трябва да знае
 как
правилно да използва  различните  приспособления, аксесоари, техники, и играчки, и винаги  да  ги  изпробва
 първо на себе си, за да прецени как ще се ч
у
вства Доминираната по време на играта.

    
Принципност
 Добрата
   Доминираща   трябва   да   е   последователна   в   своите   заповеди   и   изисквания.  Тя  не  би  дала  на
 Доминираната  объркани  или  неразбираеми  заповеди.  Тя  трябва   да   налага  еднакви   наказания   за  еднакви
 провинения в различно време, и еднакви  награди за едно и също добро нещо, в различно време, когато е доволна.
 Тя е твърда в решенията си, и не се колебае, когато се сблъска с непредвидена или трудна ситуация.

     Уважение
 Добрата 
Доминираща  уважава  не  само  себе си, но и Доминираната. Тя се стреми да се представи в най-добрата
 си
   светлина   като   дама... и  очаква   същото   от   Доминираната.   Тя   трябва   също  така  винаги  да  изглежда
 привлекателно,
и да отделя  време за външния си  вид  дори  когато са сами с Доминираната. Тя трябва да полага
 грижи и за дома си и изобщо… да не е мърлячка.

    
Безопасност
 Добрата Доминираща  обръща голямо внимание на безопасността на Доминираната. Загрижена е за евентуалните
 вреди, които може да нанесе на доминираната и прави всичко възможно да ги предотврати.

     Общителност
 Добрата Доминираща
  трябва  да  е  много  общителна  личност и да комуникира  много с Доминираната. Да казва
 това,  което  мисли, без  да  преиначава  нещата, да скрива  или  да лъже. Да подбира внимателно думите си, за да
 не нарани  чувствата на Доминираната. Да не  плямпа  глупости, да не  обижда,  да не се заяжда  без  смисъл, и да
 не  крещи, защото  всичко  това  показва  липса  на  контрол  над  ситуацията.  Да се  изразява  много  ясно,  лесно
 разбираемо и с достойнство.

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 bdsm   главна