Абревиатури

 

    Има 24/7 = 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. С други думи - отношения протичащи между двойката през цялото
 време.  Примерно  24/7 D/s  се  има  предвид  двойка с постоянна  връзка,  живеещи  заедно,  при  които  ролите на
 доминираща/подчинена продължават и се изразват във всички аспекти от съжитлството и отношенията им.

    B/D = Връзване и Дисциплина (Bondage&Discipline).
Връзването е практика, в която се завръзва или по някакъв
 друг начин  се  поставя  партньорката в неподвижно  състояние  без  възможност  да  помръдне,  като  с  това  или
 се  доставя удоволствие   или  се  наказва. "Дисциплината"  е  практика,   при   която  доминиращата  партньорка
 заповядва,   наказва,   или  "принуждава"   подчинената   партньорка.  Тези  две  практики  заедно - връзването  и
 дисциплината, могат да са физически, психически, сексуални или различни комбинации от трите.

Абревиатури BDSM  =  връзване,    дисциплина,     садизъм,     мазохизъм   ( Bondage-  Discipline-  Sadism-
 Masochism).  Това  е  буквено  съкращение   обхващащо   всичко   във   връзка  с  темата  и
 отнасящо се и до  физическото  и  до  психическото и до сексуалното във връзката. Много
 често  според  стереотипите, с BDSM се  свързват  кожени  дрехи, камшици и мъчения, но
 в действителност повечето от BDSM дейности и практики  нямат  нищо общо с тези неща
 и са много индивидуални за всяка двойка.

    D/S =  Доминиране/Подчинение   (Dominance/Submission) - Това  може  да  се  отнася  към
 всяка една страна от партньорството  в  двойката. Както  физическо,  така  и  психическо
 или сексуално. Доминиращата партньорка  може  да се нарича Домина, Мам, Господарка,
 а подчинената като Робиня, Слугиня или други варианти...

    OTK =  На  колене  (Over  the  Knees) - Това  се  отнася  до  тези,  които  обичат  да  бъдат
 наказвани. Наказанието е  да  стоят  на  колене, често с  орехови  черупки под  коленете и
 вдигнати ръце.  В тази  игра може и да има възрастово условно разделение... Наказваната
 партньорка се представя за малко момиче, наказвано от строга Учителка.

    S/M = Садизъм/Мазохизъм (Sadism/Masochism)  Предполагам  това  понятие е ясно на всички. Въпреки това при
 BDSM-S/M има някои нюанси, и обикновено се отнася към практики, при които по взаимно съгласие на страните
 се нанася  или  понася  болка с определена стойност  и  количество, и от  нанасянето/понасянето  на тази болка се
 изпитва сексуално удоволствие.

    SSC = Безопасност,  Здравомислие,  Съгласие  ( Safe,  Sane,  Consensual )   Това  са   правилата,   които   жените  с
 отговорност  следват,  практикувайки  BDSM  дейности.  Възможноста  при  практикуване  на BDSM да се стигне
 прекалено  далеч, като с това се застраши  здравето  или  дори  живота  на партньорите, изисква силно чувство на
 отговорност и зрялост, за да не се изпада  в опасни  ситуации. Физическите и психологическите  травми  са  много
 вероятни, ако и двете партньорки не са много наясно с това, което вършат.

    TP = Пълен контрол (Total Power) Това  е  понятие, което винаги е било  обект на много спорове, и като много от
 нещата в BDSM означава и се изразява  по  различни  начини и  за различни  неща  при  различните  двойки. Като
 цяло, в това понятие се има впредвид, когато една личност предостави на другата  правото на взимане на всички
 решения, да  избира  само  своите  предпочитания, да има само тя права и да ги налага тотално, като подчинената
 личност  само  се  подчинява  безропотно.   TP24/7/D/S  (пълен  контрол  24  часа  дневно,  седем  дни  в седмицата,
 доминиращо-подчинена  връзка) е нещо  към  което  много  се  стремят  на  думи,  но в реалността това не е много
 често срещано. Временното TP е практикувано  като  цяло, и  най-често. Всъщност има и много спорове, дали при
 TP първата буква е "пълен" (total) или "временен" (temporary).

 Copyright © 2001-2003 Bglesbian - Всички права запазени

 bdsm   главна