Клубове за дискусии на bglesbian

Анализи

главна   рубрики

 
   

Моника Писанкънева

 
       
   

В  рубриката  “Анализи”  ще  можете  да  прочетете  разсъждения  по  актуални социални теми  за  лесбийките,  гей  мъжете,  бисексуалните  и  трансджендър  у  нас. Материалите представят   гледната   точка   на    авторката,   Моника   Писанкънева,   председател   на Ресурсния  център  на  лесбийки  и  бисексуални  жени  “Билитис”.

 

Моника Писанкънева - Председател на Ресурсен център на лесбийки и бисексуални жени "Билитис"

 Моника     Писанкънева     завършва   Философия   и   Английска  филология   в
 Софийски   университет   “Св.   Климент   Охридски”   (1992г.)   и  Сравнителни
 европейски  социални  изследвания   в   университета   на   Амстердам   (1998г.).
 От края на 1998г. работи в  различни неправителствени организации, преподава
 “Сексуални   идентичности”   като   хоноруван   лектор   в   НБУ   (2000 - 2001г.).
 Подпомага  като  доброволец  Българска гей организация “Джемини” от 1998 до
 2001г.  Занимава  се  със  социални  изследвания  на  сексуалните идентичности;
 участва  в  международни  конференции  по темата; има няколко публикации в
 американски и западноевропейски научни сборници и списания.

 

Интеграцията на лесбийките...

Разсъждения  по  въпроса   за  социалната  интеграция  на  лесбийки гей  мъже, бисексуални  и  трансджендър  у  нас                               ТУК

Нова вълна в ЛГТБ

Нова вълна в българското ЛГБТ движение                   ТУК

  

 

 

Назад в авторски рубрики

 

 
Назад в главна